Arbeidsuitbuiting

Arbeidsuitbuiting

Mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting (kortweg: arbeidsuitbuiting) doet zich in velerlei vormen voor. Hoewel sekswerk in Nederland legaal werk is, wordt met arbeidsuitbuiting meestal arbeidsuitbuiting buiten de seksindustrie bedoeld.

Verschijningsvormen

Het kan gaan om uiteenlopende sectoren. Zo komt deze vorm van uitbuiting voor in de land- en tuinbouw, de schoonmaakbranche, maar ook in de horeca. Ook kan het gaat om uitbuiting die plaatsvindt binnen huishoudens. Hoewel de vormen waarin arbeidsuitbuiting zich voordoet uiteenlopen, is een constante dat mensen onder dwang en onder slechte werkomstandigheden moeten werken. Bij minderjarigen is het bewijs van dwang niet altijd vereist.