Criminele uitbuiting

Criminele uitbuiting

Bij mensenhandel met het oogmerk van criminele uitbuiting (of: uitbuiting in strafbare activiteiten) worden personen aangezet tot het plegen van strafbare feiten.

Verschijningsvormen

Deze vorm van mensenhandel doet zich in velerlei vormen voor en sluit geen strafbare feiten uit. In Nederland zijn zaken voor de rechter geweest waarin mensen werden aangezet tot het plegen van diefstal, drugssmokkel en het knippen van hennep. Ook kunnen mensen worden bewogen op frauduleuze wijze uitkeringen af te staan. Hoewel deze vorm van uitbuiting daarvoor ook al strafbaar was, is deze sinds 2013 expliciet opgenomen in de strafbaarstelling van mensenhandel (art. 273f Sr).