Gedwongen orgaanverwijdering

Gedwongen orgaanverwijdering

Gedwongen orgaanverwijdering is een vorm van mensenhandel waarbij het oogmerk niet op uitbuiting, maar op het verwijderen van organen gericht.

Orgaanverwijdering

Het gaat om elke handeling waardoor iemand wordt gedwongen om zijn of haar orgaan af te staan. Bij minderjarigen is geen dwang vereist. Met deze vorm van mensenhandel is in Nederland nog weinig ervaring opgedaan, maar de laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek naar gedaan.