Over de Nationaal Rapporteur

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Herman Bolhaar is sinds 1 februari 2018 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Bolhaar was in het jaar voor zijn aanstelling als senior fellow verbonden aan het Ash Center for Democratic Governance and Innovation van Harvard Kennedy School in Cambridge, in de Verenigde Staten. Daarvoor bekleedde hij diverse functies bij het Openbaar Ministerie (OM).

Van 2011 tot 2017 was hij voorzitter van het College van procureurs-generaal van het OM. In die hoedanigheid was hij voorzitter van de Task Force Mensenhandel. Deze Task Force, met daarin onder meer gemeenten, de Koninklijke Marechaussee, Inspectie SZW, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Kamer van Koophandel en ngo’s, is een aanjager voor een integrale aanpak van mensenhandel. Naast mensenhandel heeft Bolhaar zich als procureur-generaal ingezet voor de versterking van de positie van slachtoffers. Hiervoor was hij onder meer hoofdofficier van justitie in Amsterdam.

Bolhaar studeerde Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook studeerde hij Management aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), de universiteit van California - Berkeley en de Harvard Kennedy School.

De benoemingstermijn voor de Nationaal Rapporteur is vier jaar en deze kan eenmaal worden verlengd met vier jaar.

Nevenfuncties

  • Nederlandse School voor Openbaar Bestuur: decaan leernetwerk 09
  • Canisius Wilhelminaziekenhuis: voorzitter raad van toezicht
  • Departement Recht en bestuur Universiteit Utrecht: lid maatschappelijke adviesraad
  • Professional Performance UMC Utrecht: lid raad van advies
  • Mr. Gonsalvesprijs: lid curatorium
  • Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving: practitioner in residence

Foto's

Twitter @NLRapporteur