Geschiedenis

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de geschiedenis van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

2018: Benoeming Herman Bolhaar tot derde Nationaal Rapporteur

Herman Bolhaar wordt aangesteld als de nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

2013: Wettelijke verankering Rapporteur

Per 15 november 2013 is de onafhankelijke positie van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen beschermd en vastgelegd. Met brede steun heeft het parlement de Wet Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen aangenomen.

2012: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

De regering geeft gehoor aan de oproep van de Nationaal Rapporteur in de Eerste Rapportage Kinderpornografie en voegt het rapporteurschap op het gebied van Seksueel Geweld tegen Kinderen toe aan de taak van de Nationaal Rapporteur. Daarmee verandert de officiƫle benaming in Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

2009: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Kinderpornografie

In 2009 wordt de taak bij besluit van de minister van Justitie uitgebreid met het onderwerp kinderpornografie, waarover de Nationaal Rapporteur in 2011 haar eerste rapportage uitbrengt. In die rapportage doet de Nationaal Rapporteur onder meer de aanbeveling om een rapporteurschap in te stellen voor het gehele terrein van seksueel geweld tegen kinderen, omdat het monitoren van enkel het deelonderwerp kinderpornografie niet logisch is.

2006: Benoeming Corinne Dettmeijer-Vermeulen tot tweede Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Mevrouw mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen volgt mevrouw Korvinus op.

2000: Benoeming Anna Korvinus tot eerste Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Nederland geeft gehoor aan de oproep met de benoeming van mevrouw mr. A.G. Korvinus als eerste Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

1997: Haagse Verklaring

In de jaren '90 pleiten verschillende organisaties voor een Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In 1997 wordt in de zogenoemde Haagse Verklaring van de Europese Unie aanbevolen om over te gaan tot de aanstelling van nationaal rapporteurs.