Laura Menenti

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Laura Menenti

Coördinator cluster seksueel geweld tegen kinderen

Functie

Specifieke aandachtsgebieden:
- Plegers seksueel geweld tegen kinderen: recidive, risicotaxatie, behandeling, toezicht, resocialisatie
- Kwantitatieve dataverzameling en –analyse

Laura werkt sinds 2012 als senior onderzoeker bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Sinds 2014 is ze ook coördinator van het cluster seksueel geweld tegen kinderen. Bekijk hier de publicaties waar Laura aan heeft meegeschreven.

Achtergrond

- Stafonderzoeker, Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek (2011-2012)
- Postdoctoral research associate, University of Glasgow (2010-2011)
- PhD Neurowetenschappen/Psychologie, Radboud Universiteit Nijmegen (2005-2010, cum laude)
- MSc Cognitieve neurowetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen (2005, cum laude)
- MSc Psychologie, Radboud Universiteit Nijmegen (2003, cum laude)

Contactgegevens

l.m.e.menenti@nationaalrapporteur.nl
070-3704514
LinkedIn