Suzanne Heerdink

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Suzanne Heerdink

Senior onderzoeker op het terrein van mensenhandel

Functie

Specifieke aandachtsgebieden:
- Kwantitatieve dataverzameling en –analyse
- Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting

Suzanne werkt sinds 2008 bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Bekijk hier de publicaties waar Suzanne aan heeft meegeschreven.

Achtergrond

- Sinds 2012 als buitenpromovenda verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Onderwerp: daders van binnenlandse seksuele uitbuiting.
- MSc Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam (2008)

Contactgegevens

s.heerdink@nationaalrapporteur.nl
06-52877296
LinkedIn