Sjoerd van Bemmel

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Sjoerd van Bemmel

Coördinator van het cluster mensenhandel en onderzoeker op het terrein van mensenhandel

Functie

Specifieke aandachtsgebieden:
- Bescherming en hulp aan slachtoffers van bestaande en nieuwe vormen van mensenhandel
- Verblijfsrechtelijke bescherming van slachtoffers in Nederland
- De aanpak van mensenhandel en bescherming van slachtoffers in de bijzondere gemeenten van Nederland

Sjoerd is sinds 2016 werkzaam voor de Nationaal Rapporteur. Bekijk hier de publicaties waar Sjoerd aan heeft meegeschreven en de begeleidingscommissies/klankbordgroepen waar hij aan deelneemt.

Achtergrond

- MA International Relations, Universiteit van Amsterdam (2015, cum laude)
- BA Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam (2014)

Contactgegevens

s.r.van.bemmel@nationaalrapporteur.nl
070-3704514
LinkedIn