Missie en ambitie

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Missie

De Nationaal Rapporteur staat voor een gefundeerde aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Ieder mens heeft recht op bescherming tegen uitbuiting. Ieder kind heeft recht op bescherming van zijn of haar seksuele integriteit. Het tekortschieten van die bescherming heeft niet alleen op individueel niveau een ernstig beschadigend effect maar ontwricht ook de samenleving als geheel.

De Nationaal Rapporteur bevordert de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in praktijk, beleid en wetgeving en werkt aan het vergroten van bewustzijn hierover binnen de samenleving. Hij doet dit door middel van gedegen onderzoek en agenderende rapporten, waarbij vele verschillende perspectieven worden gewogen en waarbij ontwikkelingen zowel in Nederland als daarbuiten worden vertaald naar concrete aanbevelingen.

Ambitie

De Nationaal Rapporteur streeft naar een samenleving waarin

  • een algemeen bewustzijn bestaat van de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen;
  • preventie zich richt op slachtoffers en daders;
  • slachtoffers worden erkend en beschermd;
  • daders worden opgespoord en gestopt;
  • beleid tot stand komt op basis van gedegen onderzoek.