Stageplaats algemeen

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Stageplaats algemeen

Bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen zijn continu stagiairs werkzaam. De stagiairs ondersteunen de Nationaal Rapporteur en de medewerkers van het bureau. Het aantal stageplaatsen varieert.

Waar kom je te werken?

De stagiair(e) werkt ofwel in het cluster seksueel geweld tegen kinderen (SGTK) ofwel in het cluster mensenhandel (MH). Hierbij wordt gekeken naar de achtergrond van de stagiair(e), de behoefte van de onderzoekers en de aard van het onderzoek.

In elk van de twee onderzoeksclusters (mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen) is in ieder geval steeds een stagiair(e) werkzaam. Ter ondersteuning van de onderzoekers worden regelmatig meer stagiairs aangenomen. Bij de Nationaal Rapporteur werken onderzoekers van verschillende studieachtergronden. Ook bij de stagiairs zijn we steeds op zoek naar diversiteit in studieachtergrond, zolang er maar een link gelegd kan worden met mensenhandel of seksueel geweld tegen kinderen.

Wat ga je doen?

Je draait volledig mee bij het onderzoek dat gedaan wordt en draagt op die manier bij aan het werk van de rapporteur. Indien je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek hoor je meer over het onderzoek waar je aan mee gaat werken. Ruimte voor het doen van eigen onderzoek (bijvoorbeeld afstudeeronderzoek) is er niet.

Wat neem je mee?

  • Je hebt op de universiteit in ieder geval de bachelorfase afgerond en hebt daarbij goede studieresultaten behaald;
  • Je hebt affiniteit met het doen van onderzoek op het terrein seksueel geweld tegen kinderen of op het terrein mensenhandel;
  • Je kunt je uitstekend uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en in het Engels;
  • Je bent betrouwbaar, integer en discreet;
  • Je bent als persoon in staat om met informatie om te gaan over seksueel geweld tegen kinderen en mensenhandel.

Periode

De stageperiode is in principe drie maanden. Een langere duur is bespreekbaar. Je loopt drie dagen per week stage. Deze dagen worden gekoppeld aan de aanwezigheid van de medewerker die je begeleidt.

Praktische zaken

De stagiair(e) ontvangt een stagevergoeding. Als de stagiair(e) niet beschikt over een OV-studenten(week)kaart worden eventuele reiskosten vergoed.

Reageren

Je kunt een mail, voorzien van CV en cijferlijst, sturen naar het secretariaat van het bureau van de Nationaal Rapporteur (secretariaat@nationaalrapporteur.nl).