Mensenhandel in en uit beeld: Cijfers vervolging en berechting 2008-2012 (2013)

Mensenhandel in en uit beeld: Cijfers vervolging en berechting 2008-2012 (2013)

Aanvulling op 'Mensenhandel in en uit beeld' met data over vervolging en berechting van verdachten van mensenhandel in 2012.

Eind 2012 verscheen de cijfermatige rapportage 'Mensenhandel in en uit beeld', waarin de beschikbare cijfers uit de periode 2007-2011 geanalyseerd werden. Deze rapportage is een aanvulling daarop, met data omtrent vervolging en berechting van verdachten van mensenhandel in 2012.