Negende Rapportage Mensenhandel (2013)

Negende Rapportage Mensenhandel (2013)

De Negende Rapportage Mensenhandel toont aan dat het relatief goed gaat met de Nederlandse aanpak van mensenhandel, waarbij steeds meer organisaties betrokken zijn. Niettemin zijn er ten aanzien van enkele onderwerpen nog altijd grote zorgen. Ten eerste zou de overheid meer moeten inzetten op (minderjarige) slachtoffers van binnenlandse mensenhandel. Een tweede punt van zorg is de kwetsbaarheid van de prostitutiebranche voor mensenhandel, waarbij klanten meer zouden moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Tot slot moet de overheid alerter worden op nieuwe vormen van mensenhandel buiten de seksindustrie.

Hieronder vindt u het volledige rapport als pdf-bestand, alsmede een factsheet waarin de belangrijkste aanbevelingen aan bod komen.