Opsporing van mensenhandel en de B9-regeling

Opsporing van mensenhandel en de B9-regeling

Onderzoek van de Nationaal Rapporteur naar de vreemdelingrechtelijke en strafrechtelijke aspecten van in 2010 geseponeerde mensenhandelzaken, waarvoor zij inzage had in mensenhandeldossiers bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Openbaar Ministerie.

Mede op basis van de onderzoeksconclusies van dit onderzoek heeft de Nationaal Rapporteur minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel geadviseerd om zijn voorgestelde maatregel ten aanzien van de B9-regeling in te trekken.

Hieronder kunt u het volledige onderzoek, het bijbehorende persbericht en de brief van de Nationaal Rapporteur aan de minister downloaden.