Zesde Rapportage Mensenhandel

Zesde Rapportage Mensenhandel

Op dinsdag 27 mei 2008 is de zesde mensenhandelrapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel verschenen. Het betreft een beknopte, vooral cijfermatige update tot en met het jaar 2006. De cijfers laten een groei zien in het aantal slachtoffers dat wordt gesignaleerd (579 in 2006). Ook het gesignaleerde aantal mannelijke slachtoffers nam toe (30 in 2006). Deze trend zet zich in 2007 overigens op beide punten door.

Fluctuatie
Het aantal bij het OM geregistreerde, door het OM afgehandelde en door de rechter afgedane zaken fluctueert al enkele jaren. In 2006 werden 201 verdachten van mensenhandel ingeschreven bij het Openbaar Ministerie, handelde het OM 216 zaken af, waarvan er 163 werden gedagvaard voor mensenhandel. De rechter deed in dezelfde periode 100 zaken af, waarvan er 90 resulteerden in een veroordeling; 70 daarvan in een veroordeling voor mensenhandel. In 63 (dat is 90%) van die 70 mensenhandelzaken legde de rechter onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen op, 23 keer in combinatie met een taakstraf of geldboete.
Cijfermatige update
Deze cijfermatige rapportage bevat weinig kwalitatieve informatie. De rapporteur, mw. Corinne Dettmeijer-Vermeulen, gaat wel kort in op enkele belangrijke (binnenlandse) ontwikkelingen zoals de wat teleurstellende uitkomsten van de eerste mensenhandelzaken op het gebied van uitbuiting buiten de seksindustrie, de verbeteringen (in ieder geval op papier) in de verblijfsrechtelijke positie van slachtoffers van mensenhandel en de instelling van een Task Force Mensenhandel, inclusief het feit dat daar helaas geen ngo’s deel van uitmaken. Met instemming noemt zij de landelijke wetgeving die momenteel wordt voorbereid om een strikter kader te stellen voor de gemeentelijke regelgeving op het gebied van commerciële seksuele dienstverlening, een maatregel waar de nationaal rapporteur al enige jaren op aandringt.

Hieronder vindt u het volledige rapport en het persbericht als pdf-bestand.