Publicaties

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Op deze pagina vindt u de rapportages die de Nationaal Rapporteur periodiek uitbrengt over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur publiceert ook regelmatig artikelen. Ook toespraken en brieven van de Nationaal Rapporteur aan bewindspersonen en de Tweede Kamer kunt u op deze pagina terugvinden en downloaden.

141 Publicaties

Zoekoverzicht publicaties

Vul hier een zoekterm in waarop u wilt zoeken. Er wordt standaard gezocht op elk woord dat met de zoekterm begint. Zoek op fiets en u krijgt zoekresultaten met fiets maar ook met fietsbel. Zoek op een exact woord of zinsdeel met behulp van aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "fiets". U krijgt zoekresultaten met fiets maar niet met fietsbel.

Lijst van verschillende DCTerms Informatietypes

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Mensenhandel in en uit beeld II: Update cijfers vervolging en berechting 2009-2013 (2014)

Update van de cijfers over vervolging en berechting uit het rapport 'Mensenhandel in en uit beeld II'

Rapport | 24-09-2014

Mensenhandel in en uit beeld II: Update cijfers mogelijke slachtoffers 2009-2013 (2014)

Update van de slachtoffercijfers uit het rapport 'Mensenhandel in en uit beeld II'

Rapport | 24-09-2014

Mensenhandel op een tweesprong. De omgang van rechters met art. 273f lid 1 sub 4 Sr

Artikel over de strafbaarstelling van mensenhandel. In het artikel pleit de rapporteur voor een restrictieve uitleg van...

Publicatie | 20-08-2014

Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen

Rapport van de Nationaal Rapporteur over de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Uit het rapport blijkt...

Rapport | 27-05-2014

Gedwongen arbeid, opnieuw op de agenda

De Arbeidsconferentie van de International Labour Organization (ILO) spreekt in juni 2014 over de aanvulling van het...

Publicatie | 23-05-2014

Mensenhandel in en uit beeld II. Cijfermatige rapportage 2008-2012 (2014)

Het rapport bevat nieuwe informatie over slachtoffers en hun bescherming, daders en hun werkwijzen, en over de opsporing,...

Rapport | 13-05-2014

Brief Consultatie implementatie Verdrag Raad van Europa geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

De Nationaal Rapporteur heeft haar advies uitgebracht over de wetsvoorstellen behorend bij het Verdrag van de Raad van Europa...

Brief | 21-03-2014

Conferentie OVSE, de Raad van Europa, Oostenrijk en Zwitserland: 'Not for Sale'

In haar toespraak op de conferentie van de OVSE, de Raad van Europa, Oostenrijk en Zwitserland benadrukt de Nationaal...

Toespraak | 17-02-2014

Ze wilde het zelf. Toch? Minderjarige slachtoffers van mensenhandel in strafzaken

Kinderen zijn bijzonder kwetsbare slachtoffers die bescherming nodig hebben. Toch schiet de bescherming van minderjarige...

Publicatie | 13-01-2014

Brief Consultatie ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche

Bij brief van 5 december 2013 heeft de minister van Veiligheid en Justitie de Nationaal rapporteur verzocht te adviseren over...

Brief | 10-01-2014

Jaarplan 2014

In het jaarplan van 2014 bespreekt de Nationaal Rapporteur hoe zij zich heeft ingezet voor de verspreiding van kennis over...

Jaarplan | 01-01-2014

Brieven Consultatie Jeugdwet

Brieven van de Nationaal Rapporteur aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van...

Brief | 20-12-2013

Supreme Court: Paroline v. United States (Amicus curiae brief)

De Rapporteur betoogt in deze amicus curiae brief dat slachtoffers recht hebben op adequate schadevergoeding van personen...

Brief | 26-11-2013

Trafficking in human beings. Ten years of independent monitoring by the Dutch Rapporteur on Trafficking in Human Beings

De rapportage 'Trafficking in Human Beings. Ten years of independent monitoring' (Achtste Rapportage Mensenhandel. Tien jaar...

Publicatie | 24-11-2013

Zorgt gelegaliseerde prostitutie voor meer mensenhandel?

Nationaal en internationaal is er in toenemende mate aandacht voor de effecten van prostitutiebeleid op mensenhandel in de...

Publicatie | 20-09-2013