Intensievere internationale aanpak digitaal seksueel geweld

Intensievere internationale aanpak digitaal seksueel geweld

Op initiatief van de Europese Unie en de Verenigde Staten is woensdag 5 december de internationale samenwerking in de bestrijding van online seksueel geweld, waaronder kinderpornografie, geïntensiveerd. Naast de VS en de lidstaten van de EU zijn er nog twintig andere landen die verbonden zijn aan de Global Alliance against Child Sexual Abuse Online. De Nationaal Rapporteur vindt het positief dat hierin ook Aziatische en Afrikaanse landen participeren, waaronder Cambodja, de Filipijnen, Thailand en Nigeria. "Deze landen zijn veelvoorkomende bestemmingen voor kindersekstoeristen en zogenaamde sexpats. Maar ook zonder te reizen kunnen zij kinderen daar misbruiken. Juist omdat seksueel geweld tegen kinderen door Westerse daders ook digitaal plaatsvindt, is het belangrijk dat deze landen deel uitmaken van deze internationale alliantie," aldus de Nationaal Rapporteur.

Monitoring

Om de vooruitgang te kunnen meten hebben de deelnemende landen afgesproken dat de bestaande acties en initiatieven tegen digitaal seksueel geweld gemonitord worden. De Nationaal Rapporteur zal in haar rapportages over de Nederlandse aanpak van seksueel geweld tegen kinderen de voortgang op dit terrein onderzoeken en de Nederlandse regering voorzien van concrete aanbevelingen. Na twee jaar zullen de ministers van de betrokken landen de beleidseffecten evalueren en bespreken welke aanvullende acties gewenst zijn.

Doelen

De samenwerkende landen gaan zich inzetten om slachtoffers sneller te identificeren. Daarnaast zullen ze zorgen voor verbeterde hulpverlening voor slachtoffers, ook om herhaald slachtofferschap te voorkomen. Doel is dat de deelnemende landen gespecialiseerde opsporingseenheden instellen die zich richten op online seksueel geweld. Informatie en expertise zullen onderling worden uitgewisseld zodat daders beter en sneller herkend en vervolgd kunnen worden. Ook zal nadruk gelegd worden op preventieve interventies, zodat kinderen zich bewust worden van zowel de mogelijkheden als de risico's van het internet. Tenslotte wordt de beschikbaarheid van kinderpornografisch materiaal op internet waar mogelijk aangepakt.