Global Study: kindersekstoerisme neemt toe en komt overal ter wereld voor

Global Study: kindersekstoerisme neemt toe en komt overal ter wereld voor

Een tweejarige Global Study toont aan dat er tegenwoordig steeds meer kinderen het slachtoffer worden van kindersekstoerisme, en dat dit overal ter wereld voorkomt: een keerzijde van de enorme groei in de reisindustrie. Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen is lid van de High-Level Taskforce die de studie heeft begeleid en nu de resultaten uitdraagt. In haar toespraak tijdens de lancering van de Global Study in Washington vandaag, benadrukt de Nationaal Rapporteur de verantwoordelijkheid van overheden om kindersekstoerisme te bestrijden: ‘Een verantwoordelijkheid die niet stopt bij de eigen landsgrenzen’.

Daders

De studie laat zien dat het beeld van de dader als blanke, rijke, middelbare man niet langer volstaat. De typische kindersekstoerist bestaat niet: daders zijn toeristen, zakenreizigers, tijdelijke arbeiders, expats, vrijwilligers etcetera. Vaak reizen ze niet heel ver, maar zijn ze afkomstig uit dezelfde regio als het land waar ze kinderen misbruiken. Lang niet alle daders hebben van tevoren de intentie om in het buitenland kinderen te gaan misbruiken, veel daders gaan in op een gelegenheid die zich aldaar voordoet. Het gevoel ermee weg te kunnen komen speelt hierbij een rol. Internet en technologie bieden daders nieuwe manieren om kinderen te misbruiken, waarbij tevens hun anonimiteit steeds beter gedekt is. Denk bijvoorbeeld aan webcamkindersekstoerisme.

De aanpak van daders lijdt onder het gebrek aan coördinatie en informatie-uitwisseling. Het aantal veroordelingen is alarmerend laag, de meerderheid van de daders ontloopt hun straf.

Slachtoffers

Ieder kind kan slachtoffer worden van seksueel misbruik, ook van seksueel misbruik gepleegd door een dader uit een ander land. Het gaat hierbij niet alleen om kinderen in arme landen, maar ook om bijvoorbeeld Nederlandse kinderen. Denk maar aan de Amsterdamse zedenzaak waarin een dader oorspronkelijk afkomstig uit Letland, in Nederland op een kinderdagverblijf tientallen kinderen misbruikte.

De hulpverlening aan slachtoffers schiet vaak ernstig tekort. Corinne Dettmeijer-Vermeulen: ‘Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van álle betrokken overheden om dit zorgkader vorm te geven. Dit betekent dus dat hieraan ook een bijdrage geleverd dient te worden door het land van herkomst van de dader. Zéker wanneer het land van herkomst van het slachtoffer het nalaat de benodigde zorg en bescherming te bieden.’

Aanbevelingen

In de Global Study wordt aanbevolen om:

  • De gedragscode van de Wereldtoerismeorganisatie (WTO) van de VN te vertalen naar een internationaal verdrag met wereldwijde ratificatie;
  • Kindersekstoerisme in ogenschouw te nemen bij de implementatie van de Sustainable Development Goals voor 2030;
  • In ieder land een meldsysteem in het leven te roepen waar kinderen en derden misbruik kunnen melden zonder bang te hoeven zijn voor represailles;
  • Samen te werken met online service providers, zodat het toenemende seksuele misbruik van kinderen via het internet een halt toegeroepen kan worden;
  • Een effectief systeem op te zetten, waarin opsporingsinstanties over de hele wereld informatie over daders met elkaar kunnen uitwisselen;
  • De hulpverlening aan en de bescherming van slachtoffers te verbeteren.

De Global Study is een initiatief van ECPAT International en is gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer dan zeventig experts uit zowel de publieke als private sector hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd. Hiermee is de grootste databank op het gebied van kindersekstoerisme ontstaan. De High-Level Taskforce to End Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism, waarvan onder meer de Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen lid is, heeft de studie begeleid. Corinne Dettmeijer: ‘Kinderen hebben recht op bescherming tegen seksueel geweld, ook wanneer hierbij sprake is van grensoverschrijding zoals in het geval van kindersekstoerisme. Het feit dat het grensoverschrijdende aspect de bestrijding ingewikkeld maakt, doet echter niets af aan het belang en de noodzaak ervan. Ik ben ervan overtuigd dat de Global Study aan zowel overheden als aan de private sector, belangrijke handvatten biedt om kinderen wereldwijd beter te beschermen.’ De Global Study is vandaag gepubliceerd en in zowel Washington, Bangkok als Kaapstad gelanceerd.