Herman Bolhaar wordt nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Herman Bolhaar wordt nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

De heer mr. H.J. (Herman) Bolhaar wordt de nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Hij volgt mevrouw mr. C.E. Dettmeijer op, die per 15 november na elf jaar afscheid neemt.

De heer Bolhaar (1955) was van 1 juni 2011 tot 1 juni 2017 voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM). Hij is nu als senior fellow verbonden aan het Ash Center for Democratic Governance and Innovation van de Harvard University in Cambridge, in de Verenigde Staten.

Als voorzitter van het College van procureurs-generaal was Bolhaar al nauw betrokken bij de aanpak van mensenhandel. Zo nam hij vanuit het OM jarenlang een voortrekkersrol in als voorzitter van de Task Force Mensenhandel. Met deze Task Force in de rol van aanjager is er een integrale aanpak in de strijd tegen mensenhandel gekomen, waarbij politie en OM samenwerken met onder meer gemeenten, Koninklijke Marechaussee (KMar), Inspectie SZW , de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Kamer van Koophandel (KvK), ngo’s (zoals CoMensha) en private partijen (bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland).

De benoemingstermijn voor de Nationaal Rapporteur is vier jaar en deze kan eenmaal worden verlengd met vier jaar. De medewerkers van het bureau van de Nationaal Rapporteur kijken uit naar de samenwerking met Bolhaar.