In de media

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

In de media

Hier vindt u links naar interviews met de Nationaal Rapporteur in kranten, tijdschriften en op televisie.

Afscheid Nationaal Rapporteur

Half november nam Corinne Dettmeijer afscheid van haar functie als Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Dettmeijer gaf hiervoor diverse afscheidsinterviews.

Diverse media: Nationaal Rapporteur over de Tiende Rapportage Mensenhandel

Op 9 november bracht de Nationaal Rapporteur de Tiende Rapportage Mensenhandel uit. Naar aanleiding van dit rapport was de rapporteur te gast bij NOS Radio 1 Journaal waar zij vertelde over de rol van medische professionals in de aanpak van mensenhandel. Daarnaast schreven onder andere de Telegraaf en Trouw over de resultaten van de verschillende onderzoeken uit het rapport.

Diverse media: Nationaal Rapporteur over haar rapport Gewogen risico. Deel 2: Behandeling opleggen aan zedendelinquenten

Naar aanleiding van het rapport 'Gewogen risico. Deel 2: Behandeling opleggen aan zedendelinquenten', was de Nationaal Rapporteur te gast in de televisie- en radio-uitzending van respectievelijk Nieuwsuur en Standpunt (Radio 1). Daarnaast publiceerde de Telegraaf een interview met de rapporteur over de resultaten van het onderzoek.

Diverse media: Nationaal Rapporteur over haar rapport 'Slachtoffermonitor Mensenhandel 2012-2016'

Op 18 oktober 2017 bracht de Nationaal Rapporteur het rapport Slachtoffermonitor mensenhandel naar buiten. Diverse media schreven over dit rapport en de Nationaal Rapporteur was te gast bij onder andere Nieuwsuur. In Nieuwsuur vertelde de rapporteur onder meer over de eerste betrouwbare schatting van het daadwerkelijke aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland.

Nationaal Rapporteur bij EenVandaag over impact kinderpornografie op slachtoffers

Op basis van een groot internationaal onderzoek bracht het Canadian Centre for Child Protection op 26 september 2017 een rapport uit met daarin ervaringen van slachtoffers van kinderpornografie. De Nationaal Rapporteur vertelt, in zowel een radio- als televisie-uitzending, over de resultaten van dit onderzoek.

Nationaal Rapporteur bij EenVandaag over toename kinderpornografie

Het aantal meldingen van kinderpornografie met een Nederlandse link is het afgelopen jaar sterk toegenomen. De Nationaal Rapporteur vertelt over de impact van kinderpornografie op de samenleving en benadrukt de behoefte aan meer mankracht en geld in de strijd tegen kinderpornografie.

Interview EenVandaag over tekort aan monitoring van veroordeelde kindermisbruikers

Landen moeten onderling beter en sneller informatie uitwisselen om zedenmisdrijven te voorkomen. Zo zou het mogelijk moeten zijn dat veroordeelde pedoseksuelen niet kunnen afreizen naar het buitenland. De Nationaal Rapporteur pleit voor de eventuele inname van het paspoort van veroordeelde kindermisbruikers.

Nationaal Rapporteur over seksueel geweld in de sport in Nieuwsuur

Nederlandse sporters, uit verschillende sporten, melden dat zij slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. Eén van deze slachtoffers is Ela, een zwemtalent dat op jonge leeftijd is misbruikt door haar coach. De Nationaal Rapporteur vertelt over de aard en omvang van seksueel misbruik in de sport en over de drempel om dit te melden.

Trouw: Verwarring over kansen op herhaling zedenmisdrijven

Op 23 februari kwam het rapport Gewogen risico Deel 1: Communiceren over recidive in zedenzaken uit. Bij de toewijzing van behandeling van zedendelinquenten word niet adequaat gecommuniceerd. Dat kan leiden tot verkeerde behandeltoewijzing.

NRC en Radio 1 over zicht op thuisprostitie in de Wet regulering prostitutie

Bij het uitkomen van het rapport Prostitutie en mensenhandel lichtte de Nationaal Rapporteur in de media haar zorgen over de Wrp toe. Volgens de Nationaal Rapporteur is toezicht op thuis werkende prostituees nodig, zodat misstanden niet uit het zicht verdwijnen.

NOS over uitbuitingszaak Tubbergen op Europese Dag tegen Mensenhandel

Op de dag dat in heel Europa aandacht wordt besteed aan de bestrijding van mensenhandel staat in Almelo een echtpaar terecht voor de jarenlange uitbuiting van een zwakbegaafde man. In een interview met NOS roept Corinne Dettmeijer-Vermeulen omstanders op om bij signalen van mensenhandel eerder actie te ondernemen, zodat minder mensen het slachtoffer worden van moderne slavernij.

Interview BNR Nieuwsradio naar aanleiding verschijnen Monitor mensenhandel II: cijfers vervolging en berechting 2011-2015

In een radio-interview met BNR verklaart de Nationaal Rapporteur de opmerkelijke daling in het aantal door het OM behandelde mensenhandelzaken. Verder spreekt ze in Trouw haar zorgen uit over het feit dat jongeren een prominente dadergroep vormen.

Straffen voor ontucht met kinderen te vaak onvoorspelbaar

Naar aanleiding van de publicatie van het tweede deel van het Rapport 'Ontucht voor de Rechter' pleit de Nationaal Rapporteur in een interview met EenVandaag voor de introductie van meer uniforme richtlijnen zodat rechters in het vervolg gelijke criteria hanteren bij het opleggen voor straffen voor kindermisbruik.

RTV Oost over uitbuitingszaak in Tubbergen

RTV Oost maakte een item over een uitbuitingszaak in Tubbergen, waarbij een zwakbegaafde man werd acht jaar lang werd uitgebuit. De Nationaal Rapporteur reageerde op de zaak.

Artikelen NRC naar aanleiding van Monitor Mensenhandel I: cijfers mogelijke slachtoffers 2011-2015

Nationaal Rapporteur reageert op nieuws over Nigeriaanse vrouwen in de Europese prostitutie op Radio 1

Diverse media: de oproep van de Nationaal Rapporteur aan slachtoffers van kinderpornografie over deelname onderzoek

De Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen moedigt volwassen slachtoffers van kinderpornografie aan om deel te nemen aan een internationaal onderzoek dat meer inzicht moet geven in de hulpbehoeften van deze slachtoffers. “Om slachtoffers goed te kunnen helpen, is het belangrijk om van hen te horen wat hun hulpbehoefte is,” liet zij begin juni in diverse media optekenen. Zo was de Nationaal Rapporteur te zien in het NOS-achtuurjournaal, en besteedden de Volkskrant en verschillende nieuwssites aandacht aan dit onderzoek.

Uitzendingen BNR en Nieuwsuur over het initiatiefwetsvoorstel over de strafbaarstelling van klanten van slachtoffers mensenhandel

Op 25 mei 2016 besprak de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel over de strafbaarstelling van klanten van gedwongen prostituees. In het BNR radioprogramma ‘Juridische Zaken’ en in het tv-programma ‘Nieuwsuur’ reageerde Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer op dit voorstel. In de uitzendingen pleitte zij onder andere voor de balans tussen enerzijds de autonomie van sekswerkers en anderzijds de plicht van de overheid om altijd de kwetsbaren te beschermen.

Interview met RTV Drenthe over het inspectierapport over de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie beoordelen in hun inspectierapport de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen als onvoldoende. Deze opvang is specifiek bedoeld voor jongeren bij wie het vermoeden bestaat dat zij slachtoffer zijn of kunnen worden van mensenhandel. Dezelfde conclusie werd al getrokken in eerder onderzoek van de Nationaal Rapporteur (medio 2015). Het belang van het kind staat onvoldoende centraal staat in de bescherming van deze kwetsbare groep. Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer reageerde voor RTV Drenthe op het inspectierapport.

Uitzending BNR over rapport Ontucht voor de rechter

In haar rapport ‘Ontucht voor de rechter. Deel 1: de zaken’ stelt de Nationaal Rapporteur vast dat de dader van fysiek seksueel misbruik van kinderen meestal een bekende is van het slachtoffer: een familielid, vriend, of kennis. Eén op de zes daders is zelf nog minderjarig. Behalve BNR interviewde ook het NOS journaal (vanaf 1.10min) en Radio 1 (vanaf 07.39) de Nationaal Rapporteur over de resultaten van haar onderzoek.

Interview met Radio 1 over internationaal onderzoek naar slachtoffers van kinderpornografie

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, het Canadian Centre for Child Protection en andere partners hebben een internationaal onderzoek aangekondigd naar slachtoffers van kinderpornografie. Het onderzoek moet meer inzicht verschaffen in de hulpbehoeften van slachtoffers van deze ernstige vorm van seksueel geweld. Voor het Radio 1-journaal werd de Nationaal Rapporteur geïnterviewd over het onderzoek.

Item RTL Nieuws over de straffen voor klanten van tienerprostituees

In november 2015 bracht de Nationaal Rapporteur het rapport 'De klant erbij' uit, over het vervolgen van klanten die seks kopen van een 16- of 17-jarige. Dat gebeurde in 2015 even vaak als in de 14 jaar daarvoor. Het OM moet de ingezette lijn voortzetten en bij elk mogelijk slachtoffer ook de klanten opsporen. De straffen die tot nu toe zijn gegeven lopen uiteen. Daarom zou in de rechtspraak gestreefd moeten worden naar meer eenduidigheid in straf en strafmotivering. RTL sprak met de Nationaal Rapporteur en met een slachtoffer. Ook het Algemeen Dagblad berichtte over het rapport.

Uitzending Dit is de dag Onderzoek over verstandelijk beperkte slachtoffers van mensenhandelaren in instellingen

Het EO-programma Dit is de dag Onderzoek bracht in kaart dat advocaten 76 meisjes en vrouwen met een verstandelijke beperking hebben bijgestaan die terwijl ze in een instelling woonden werden geronseld voor prostitutie. De Nationaal Rapporteur maakt zich zorgen om deze zeer kwetsbare groep. Bij instellingen is onvoldoende expertise op het gebied van mensenhandel aanwezig, waardoor de problemen niet worden gesignaleerd, zo stelt de Nationaal Rapporteur in de reportage, waarin ook slachtoffers aan het woord komen.

Uitzending OBA Live over morele verontwaardiging over prostitutie

Corinne Dettmeijer en prof. dr. Ine van Weesenbeek (hoogleraar Seksuele Ontwikkeling, Diversiteit en Gezondheid) gaan met presentator Stephan Sanders en huisfilosoof Stine Jensen in gesprek over prostitutie en mensenhandel. De maatschappelijke discussie over prostitutie en prostitutiebeleid laaide op nadat Amnesty International in augustus 2015 voor een resolutie aannam over het wereldwijd decriminaliseren van mensenhandel. Welk beleid beschermt een samenleving nu echt het best tegen mensenhandel en gedwongen seks? Daar is nog weinig over bekend, zegt Corinne Dettmeijer. Beleid dat voor het ene land werkt, doet dat voor het andere niet. En prostitutie blijft altijd kwetsbaar voor mensenhandel.

Uitzendingen EenVandaag over zaak Valkenburg

Eind januari 2015 kwamen berichten naar buiten over een zaak waarbij een minderjarig meisje zou zijn geprostitueerd in Valkenburg. Zij zou tientallen klanten hebben gehad. In EenVandaag benadrukte de Nationaal Rapporteur dat het niet relevant is voor een bewezenverklaring van mensenhandel of een meisje zich uit vrije wil prostitueert of niet. Daarnaast is het afnemen van seksuele diensten van een minderjarige verboden. De Nationaal Rapporteur publiceerde in 2014 over de vervolging en berechting van mensenhandel gepleegd tegen minderjarigen, met daarin ook aandacht voor de rol van klanten. Meer hierover lees je in het artikel 'Minderjarige slachtoffers in mensenhandelzaken. Ze wilde het zelf. Toch?'

Uitzending EenVandaag over betere opvang voor slachtoffers loverboys in jeugdzorg

Op 8 december besteedde tv-programma EenVandaag aandacht aan het actieplan van de commissie Azough om de opvang van slachtoffers van loverboys in jeugdzorginstellingen te verbeteren. In de uitzending liet de Nationaal Rapporteur weten tevreden te zijn met het actieplan en de uitvoering ervan met belangstelling te volgen. De noodzaak van een dergelijk actieplan ligt ook in lijn met eerdere rapporten en aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur.

Opzij Top 100 machtige vrouwen

Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer is verkozen tot nummer 6 in de categorie justitie en openbare orde van de Opzij Top 100 machtige vrouwen 2014. De Rapporteur sprak zelf tijdens de bekendmaking van de lijst. Daar liet zij zien dat seksueel geweld tegen kinderen niet alleen een probleem van de overheid, maar ook van ons allen is, en riep ze de samenleving op dat ook zo aan te pakken.

'Verliefd, verkracht, vermist', Zembla

Reportage van Zembla (VARA) over de opvang en behandeling van slachtoffers van binnenlandse mensenhandel (in de volksmond 'slachtoffers van loverboys') in jeugdzorginstellingen. De Nationaal Rapporteur pleit voor meer kennis over slachtofferschap van mensenhandel binnen jeugdzorginstellingen.

'Illegale prostitutie groeiend probleem' EenVandaag

Zoals reeds in de Negende rapportage mensenhandel naar voren kwam, is er een zorgwekkende toename van niet-vergunde prostitutie in bijvoorbeeld woonhuizen en hotels, veelal aangeboden via internet. De Nationaal rapporteur verschaft tekst en uitleg in de studio naar aanleiding van een reportage over een grootschalige politieactie tegen de illegale prostitutie.

Corinne Dettmeijer over mensenhandelzaken, Radio 1 De Ochtend

Interview met Corinne Dettmeijer over de veroordeling en berechting van mensenhandel en de specialisatie van rechters in mensenhandelzaken. Wat gaat er goed, wat kan er beter? Cijfers laten zien dat het vaker tot een veroordeling komt en dat de duur van de opgelegde straf toeneemt.

Corinne Dettmeijer, Eén op Eén

Eva Jinek ontvangt Corinne Dettmeijer. Dettmeijer bracht dit jaar een bezoek aan de Filipijnen waar ze met eigen ogen de gevolgen van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen zag. Ook in Nederland maakt zij zich sterk voor een brede aanpak van kinderporno- en misbruik.

Persconferentie aanbieding Negende rapportage aan minister Opstelten

Diverse media waren aanwezig om verslag te doen van de persconferentie waar de Nationaal Rapporteur de Negende rapportage mensenhandel overhandigde aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Verschillende media hebben hierna over het rapport bericht.

'Rapporteur Mensenhandel Dettmeijer over uitbuiting', Villa VPRO (Radio 1)

Naar aanleiding van de Negende rapportage mensenhandel legt de Nationaal rapporteur bij Villa VPRO uit dat mensenhandel verder gaat dan seksuele uitbuiting van vrouwen. In dit interview komen diverse andere vormen van uitbuiting buiten de seksindustrie aan bod, zoals gedwongen bedelarij of straatkrantverkoop, alsmede toeslagenfraude.

'Bureau Jeugdzorg heeft moeite met onderkenning mensenhandel.' NOS Radio 1

Interview naar aanleiding van het rapport 'Mensenhandel in en uit beeld'. De Nationaal Rapporteur constateert dat niet alle organisaties die in aanraking komen met minderjarige slachtoffers van mensenhandel die slachtoffers melden bij CoMensha. De cijfers over slachtoffers van mensenhandel geven daarom een te positief beeld van de omvang van het probleem.

'Rapporteur: blij dat het kwartje nu gevallen is.' NOS Radio 1

Interview met Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer naar aanleiding van de aanbieding van het rapport 'Mensenhandel. Jurisprudentie mensenhandelzaken 2009-2012. Een analyse' aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op 18 oktober 2012. De Nationaal Rapporteur is tevreden met de toezegging van het Landelijk Overleg Voorzitters Strafsectoren (LOVS) dat in 2013 overgegaan zal worden tot specialisatie van rechters en kondigt aan deze ontwikkeling nauwgezet te zullen volgen.

'Seks op bestelling', KRO Brandpunt

Uitzending van KRO Brandpunt over thuisprostitutie, de opvang van slachtoffers van mensenhandel door Fier Fryslân en voorgenomen beleid van de Minister van Immigratie, Integratie en Asiel om de bedenktijd voor mogelijke slachtoffers van mensenhandel te beperken.

'Gemeenten onvoldoende bewust van mensenhandel' - Omroep Brabant

Reactie van de Nationaal Rapporteur op de grote actie tegen mensenhandel in de rosse buurt van Eindhoven, het Baekelandplein.

'Wat weet Nederland over slavernij?', Nieuwsuur

Uitzending aan de start van de Week van de Slavernij op de Publieke Omroep, met daarin aandacht voor het verschijnen van het boek 'Slaven in de polder' van Martijn Roessingh en Perdiep Ramesar. FairWork liet onderzoek doen naar de mate waarin de Nederlandse bevolking zich bewust is van het bestaan van mensenhandel in Nederland. De Nationaal Rapporteur wijst erop dat de bij CoMensha geregistreerde slachtoffers van mensenhandel slechts het topje van de ijsberg zijn.

'VWS afwezig bij aanpak kinderporno', Trouw

Interview naar aanleiding van de aanbieding van de Eerste Rapportage Kinderpornografie aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 12 oktober 2011.