Kindersekstoerisme

Kindersekstoerisme

Kindersekstoerisme is geen aparte vorm van seksueel geweld tegen kinderen, maar heeft betrekking op alle vormen. Met kindersekstoerisme worden situaties bedoeld waarin een dader een vorm van seksueel geweld tegen een kind pleegt tijdens kort of langdurig verblijf in een buitenland.

Vanuit Nederlands perspectief bestaan er twee situaties: de buitenlandse dader die in Nederland seksueel geweld tegen kinderen pleegt Ă©n de Nederlandse dader die in het buitenland seksueel geweld tegen kinderen pleegt. Soms heeft een dader vooraf al de intentie om in het buitenland een kind te misbruiken, maar het betreft ook vaak een dader die ad hoc ingaat op een gelegenheid die zich in het buitenland voordoet. Kindersekstoeristen zijn er in diverse verschijningen: toeristen, zakenlieden, weldoeners, migranten etc. Een relatief nieuwe verschijning is de webcamkindersekstoerist die niet fysiek, maar digitaal het buitenland bezoekt om toeschouwer te zijn van, door hem of haar opgedragen, aldaar gepleegd seksueel geweld tegen kinderen.