Aanranding en verkrachting

Aanranding en verkrachting

Verkrachting vindt plaats als iemand onder dwang seksueel (oraal, genitaal of anaal) wordt binnengedrongen. Er is sprake van aanranding als iemand op een andere manier onder dwang (al dan niet gepaard met bedreiging) seksuele handelingen moet verrichten of moet ondergaan.

In het strafrecht moet voor zowel verkrachting (artikel 242) als aanranding (artikel 246) bewezen worden dat het slachtoffer gedwongen is tot het verrichten of ondergaan van seksuele handelingen. Net als ontucht kan verkrachting en aanranding van kinderen plaatsvinden in diverse omstandigheden en persoonlijke relaties: in gezinssituaties, binnen liefdesrelaties, op school, tijdens het uitgaan, door bekenden en door onbekenden, door leeftijdsgenoten en door volwassenen. Bovendien kan het op beeld worden vastgelegd en verspreid, en als zodanig ook onderdeel uitmaken van ‘hands-off’ seksueel geweld tegen kinderen (kinderpornografie).