Ontucht

Ontucht

Ontucht is een brede categorie van seksueel geweld tegen kinderen. We spreken van ontucht bij alle vormen van seksueel geweld tegen kinderen waarbij sprake is van fysiek seksueel contact tussen dader en slachtoffer (ook wel bekend als ‘hands-on’ seksueel geweld), waarbij volgens het strafrecht niet bewezen hoeft te worden dat het minderjarige slachtoffer daartoe werd gedwongen.

Kinderen onder de zestien jaar zijn volgens de wet seksueel minderjarig. Dit betekent dat seks met kinderen onder de zestien jaar in principe altijd strafbaar is, ongeacht of het kind er zelf mee instemde. Seksueel geweld tegen kinderen valt in veel gevallen onder de noemer ontucht. In die gevallen is het kind dus niet gedwongen tot seks, maar heeft de dader vaak wel gebruik gemaakt van het overwicht dat hij had op de minderjarige. In sommige gevallen is bij kinderen wel sprake van dwang of geweld. In die gevallen spreken we van aanranding of verkrachting.

Ontucht met kinderen kan plaatsvinden in diverse omstandigheden en persoonlijke relaties: in gezinssituaties, binnen liefdesrelaties, op school, tijdens het uitgaan, door bekenden en door onbekenden, door volwassen, maar ook door kinderen. Bovendien kan het op beeld worden vastgelegd en verspreid, en als zodanig ook onderdeel uitmaken van ‘hands-off’ seksueel geweld (kinderpornografie). Concreet is ontucht volgens de wet een van de volgende vormen van seksueel geweld tegen kinderen: het seksueel binnendringen van een kind dat jonger is dan zestien jaar, andere seksuele handelingen met een kind onder de zestien jaar, seks met een kind tussen de zestien en achttien jaar tegen betaling (‘jeugdprostitutie’), seks met een kind dat zich in een gezags- of afhankelijkheidsrelatie van de dader bevindt, of het met geld of goederen verleiden van een kind tot het verrichten van seksuele handelingen.