Overige vormen van seksueel geweld tegen kinderen

Overige vormen van seksueel geweld tegen kinderen

Grooming

Grooming is een Engelse term, en betekent in het kader van seksueel geweld tegen kinderen eigenlijk het inpalmen of het versieren van een kind voor seksuele doeleinden. In het Nederlandse strafrecht heeft het een specifiekere betekenis. Hierin is sprake van grooming wanneer een volwassene op internet een ontmoeting voorstelt aan een kind waarvan diegene weet of vermoedt dat het jonger is dan zestien jaar, met het doel om seks te hebben met dit kind of om pornografische abeeldingen van het kind te maken (zie ook kinderpornografie). Dit geldt volgens het Nederlandse strafrecht alleen als het doel is om tot een fysieke ontmoeting te komen, niet tot een online ontmoeting. Voor de strafbaarheid is bovendien vereist dat de volwassene concrete handelingen verricht tot het verwezenlijken van die ontmoeting, bijvoorbeeld door een treinkaartje voor het kind te kopen.

Betaalde seks met minderjarigen

Uiteraard is ook betaalde seks met een kind een vorm van seksueel geweld tegen kinderen. Seks met kinderen onder de zestien jaar is in principe altijd strafbaar en levert ontucht op, ongeacht of het nu om betaalde seks gaat of niet. Kinderen tot zestien jaar worden hier dan ook tegen beschermd door middel van de ‘reguliere’ ontuchtartikelen in het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast biedt het strafrecht ook bescherming voor kinderen van zestien tot achttien jaar: seks met een kind van deze leeftijd dat zich daarvoor tegen betaling beschikbaar stelt, is strafbaar volgens artikel 248b van het Wetboek van Strafrecht. Of het kind hiertoe wordt gedwongen en of het kind hiermee instemt, is juridisch niet van belang. De persoon die een kind betaalt voor seks is altijd strafbaar.

Betaalde seks met kinderen wordt ook wel ‘jeugdprostitutie’ genoemd. Het is belangrijk hierbij op te merken dat betaalde seks met minderjarigen altijd illegaal is en niets te maken heeft (en niets te maken moet hebben) met het gelegaliseerde en gereguleerde prostitutiebeleid in Nederland.

Bij betaalde seks met een minderjarige is de klant strafbaar. Seks met een kind tegen betaling kan ook gepaard gaan met mensenhandel (in dat geval spreken we van seksuele uitbuiting. Daarbij is degene die het kind uitbuit en voor seks aanbiedt strafbaar).