Wet- en regelgeving

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Op deze pagina is een overzicht te vinden van de relevante wet- en regelgeving op het terrein van seksueel geweld tegen kinderen. Seksueel geweld tegen kinderen kan vele vormen aannemen. Voor de verschillende delicten bestaat zowel op nationaal als op internationaal niveau wetgeving. Daarnaast zijn zaken als rechten van slachtoffers, bijzondere straffen en maatregelen voor daders, preventie, etc. vastgelegd in verschillende wetten en verdragen. Deze regelgeving en de verschillende richtlijnen kunt u raadplegen door te klikken op de foto's hierboven.